ZESPÓŁ

Kancelaria w swojej działalności pozostaje w ścisłej współpracy z doświadczonymi specjalistami branżowymi (tłumacze, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi i inni), a także, w zależności od potrzeb, angażuje do prowadzonych spraw większy zespół korzystając z pomocy adwokatów, radców prawnych i aplikantów.

Radca Prawny Kinga Strus-Kozłowska

Radca prawny

Kinga Strus-Kozłowska
Kieruje Kancelarią, jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek Rady Nadzorczej Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Mecenas Kinga Strus-Kozłowska posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze zarówno podmiotów gospodarczych jak i klientów indywidualnych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, prawie zamówień publicznych, prawie autorskim oraz prawie cywilnym. Odbyła szkolenie w zakresie RODO czyli ochrony danych osobowych po 25.05.2018 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach sądowych i sądowoadministracyjnych związanych z procesem budowlanym i inwestycyjnym, w tym również w kwestiach zagospodarowania przestrzennego. W sprawach klientów indywidualnych swoje zaangażowanie zawodowe Pani Mecenas koncentrowała na sprawach rozwodowych, podziałach majątku dorobkowego, o zasiedzenie, błędów medycznych oraz sprawach odszkodowawczych.

Na co dzień prowadzi obsługę prawną spółek, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych. Z sukcesem angażowała się w procesy międzynarodowych firm z branży budowlanej.

Kontakt: tel. kom. 509 512 784
strus-kozlowska@kancelaria-ksk.pl

Martyna Konefał-Lichy

Asystent prawny

Martyna Konefał-Lichy
Absolwentka prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tytuł magistra, z wynikiem bardzo dobrym, zdobyła po obronie pracy magisterskiej, w której analizowała problematykę instytucji umownych ustrojów majątkowych małżeńskich (intercyzy). Doświadczenie prawnicze zdobywała w kancelariach radców prawnych, a także, w ramach wolontariatu, udzielając porad przy Akademickim Biurze Porad Prawnych w Stalowej Woli. Odbyła szkolenie w zakresie RODO czyli ochrony danych osobowych po 25.05.2018 r. W Kancelarii i zajmuje się bieżącą obsługą sekretariatu i koordynowaniem zadań, a także przygotowywaniem projektów pism procesowych oraz umów z tematyki prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych i prawa cywilnego. Dba o sprawy Klientów, sprawuje pieczę nad ich obsługą, szybkim przepływem informacji. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się również tematyka prawa rodzinnego, prawa pracy, windykacja należności oraz szeroko rozumiane prawo własności. W wolnym czasie, z kotem na kolanach, czyta książki fantastyczne i biograficzne.

Kontakt: tel./fax: 15 642 52 57
sekretariat@kancelaria-ksk.pl

Damian Kawecki

Asystent prawny

Damian Kawecki
Aplikant radcowski, Absolwent prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pracę magisterską dotyczącą postępowania o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, z wynikiem bardzo dobrym, obronił w czerwcu 2017 r., kończąc studia z wyróżnieniem oraz zdobywając tytuł magistra. W czasie studiów, w ramach wolontariatu, udzielał porad prawnych w Akademickim Biurze Porad Prawnych w Stalowej Woli – Rozwadowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał również odbywając praktyki w sądzie rejonowym oraz w prokuraturze rejonowej. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. W styczniu 2018 r. rozpoczął aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. W Kancelarii zajmuje się przygotowywaniem projektów pism procesowych, opinii prawnych oraz umów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego. Do jego zadań należy także kontakt z klientem, pomoc w jego obsłudze oraz troska o szybki przepływ informacji. Obszar jego zainteresowań zawodowych stanowi prawo cywilne oraz spadkowe, prawo wykroczeń, a także prawo karne. W wolnych chwilach czyta artykuły dotyczące motoryzacji oraz analizuje bieżące wydarzenia społeczno-polityczne.

Kontakt: tel./fax: 15 642 52 57
sekretariat@kancelaria-ksk.pl

Kinga Strus-Kozłowska
Radca Prawny
Stalowa Wola

Krajowa Izba Radców Prawnych

ul. 1-go Sierpnia 12 p. 221, 222 37-450 Stalowa Wola  NIP: 792-193-46-98
tel. kom. 509 512 784  tel./fax: 15 642 52 57
sekretariat@kancelaria-ksk.pl I strus-kozlowska@kancelaria-ksk.pl

Polityka prywatności
Informacja
Free WordPress Themes, Free Android Games